هموپرفیوژن چیست؟

هموپرفیوژن فرایندی است که طی آن خون از سیستمی جاذب عبور می‌کند، تا مواد سمیِ خاصِ موجود در آن از بین برود. سیستم جاذب از محفظه‌ای پلاستیکی یا کارتریج تشکیل شده‌است که حاوی دانه‌هایی برای جذب مولکول‌ها است. در این روش نیز مانند سایر روش‌های خارج‌پیکری، از جمله همودیالیز (HD) و هموفیلتراسیون (HF)، خون از […]