همودیالیز چیست؟

همودیالیز نوعی دیالیز است که در آن خون از فیلتری خارج از بدن شما عبور می‌کند، تمیز می‌شود و سپس به بدنتان بازگردانده می‌شود. این کار یا در مرکز دیالیز یا در خانه انجام می‌شود.     آماده شدن برای درمان همودیالیز  پیش از شروع همودیالیز معمولاً باید رگی خونی به نام فیستول شریانی‌وریدی (فیستول […]