جستجو

FACEBOOK
نیسپا افتخار دارد که از زمان تاسیس تا امروز با بیش از ۷۰ درصد بیمارستان های سرتاسر کشور شامل: دولتی؛ غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریه و… طرف قرارداد باشد تا هر جا مددجویی نیاز به امداد داشته باشد بتواند دسترسی آسانی به خدمات نیسپا داشته باشد.

تخصص ما درمانهای نوین گردش خون خارج پیکری است همین حالا تماس بگیرید.