جستجو

FACEBOOK

پیک نیسپا

با ما بیشتر بدانید

خستگی احساس خستگی همیشگی، عارضهٔ جانبی شایع در افرادی است که به طور بلندمدت تحت درمان یکی از انواع دیالیزاند. به نظر می‌رسد که احساس خستگی ناشی از ترکیبی
دیالیز روشی است برای حذف مواد زائد و مایعات اضافی از خون هنگامی که کلیه‌ها از کار می‌افتند. در دیالیز خون را به دستگاهی هدایت می‌کنند تا تصفیه شود.
کلیه‌های شما شاید کوچک باشند، اما بااین‌حال کارهای حیاتی بسیاری از جمله تصفیهٔ مواد زاید و مایعات اضافی از خون را انجام می‌دهند که به حفظ سلامت کلی شما
پلاسمافرز فرایندی است که در آن قسمت مایع خون یا پلاسما از سلول‌های خونی جدا می‌شود. به طور معمول، پلاسما با محلول دیگری مانند سالین یا آلبومین جایگزین می‌شود،
همودیالیز نوعی دیالیز است که در آن خون از فیلتری خارج از بدن شما عبور می‌کند، تمیز می‌شود و سپس به بدنتان بازگردانده می‌شود. این کار یا در مرکز
هموپرفیوژن فرایندی است که طی آن خون از سیستمی جاذب عبور می‌کند، تا مواد سمیِ خاصِ موجود در آن از بین برود. سیستم جاذب از محفظه‌ای پلاستیکی یا کارتریج
فشارخون چیست؟ فشارخون به مقدار فشاری گفته می‌شود که توسط خونِ در جریان، به دیوارهٔ سرخرگ‌ها وارد می‌آید. سرخرگ‌ها خون را از قلب به دیگر قسمت‌های بدن منتقل می‌کنند.