جستجو

FACEBOOK

پلاسمافرزیس چیست؟

آفرزيس درماني عبارت است از جدا كردن اجزاء مختلف خون كه دربعضي شرايط و بيماريها نقش پاتوژنيك دارند. جدا كردن گلبولهاي سفيد يا لكوفرز درلوكميها، اريتروسيتوفرز يا جداكردن گلبولهاي قرمز در آنمي داسي شكل و پلاسمافرز يا جدا كردن پلاسما كه در بيماريهاي مختلفي مورد استفاده قرار گرفته است. در پلاسمافرز يا TPE)Therapeutic plasma exchange) مقدار زيادي از پلاسما در هر جلسه از بيمار گرفته ميشود و بسته به شرايط باليني FFP، آلبومين و مواد كريستالوييد مانند سالين ايزوتونيك جايگزين ميشود.

با پلاسمافرزیس بیشتر آشنا شوید:

موارد مشخص شده كه از طريق آنها پلاسمافرز باعث بهبودي وضعيت باليني ميشود عبارتند از: 

1- برداشتن سريع فاكتورهاي موجود در گردش خون كه مستقيما نقش پاتوژنيك دارند مانند antiGBM antibody در بيماري گودپاسچر يا زنجيرههاي سبك در ميلوم مولتيپل. علاوه بر اين پلاسمافرز از طريق برداشتن مواد با وزن مولكولي بالا كه در تشديد فرايند التهابي نقش دارند مانند اجزا سيستم كمپلمان و سيتوكينها ميتواند باعث كاهش روند التهابي شود. از طرف ديگر به كمك پلاسمافرز امكان تزريق مقادير زياد پلاسما به بيمار فراهم ميشود كه جايگزين مواد از دست رفته شود. 

2- پلاسمافرز از طريق deblock كردن سيستم رتيكولوآندوتليال باعث بهبود كليرانس آنتي باديها و كمپلكسهاي ايمني ميشود. همچنين از طريق تغيير در idiotype 0 دياليز antiidiotype antibody/ باعث تغيير غلظت آنتي بادي نسبت به آنتي ژن شده بطوري كه برداشت كمپلكس ايمني تسهيل ميشود. 

3- تحريك كلونيهاي لنفوسيت و در نتيجه حساس شدن آنها به مواد سيتوتوكسيك كه همراه پلاسمافرز استفاده ميشود. 

 

بنابراين براي اينكه از پلاسمافرز استفاده شود،حداقل يكي از شرايط زير بايد وجود داشته باشد: ـ موادي كه بايد از بدن خارج شوند وزن مولكولي بالاي 15000 داشته باشند.مواد با وزن مولكولي كمتر را ميتوان با روشهاي ديگر مثل هموفيلتراسيون راحت تر خارج كرد. ـ 

مواد پاتوژن مورد نظر نيمه عمر طولاني داشته باشد بطوري كه برداشت آن از طريق پلاسمافرز كليرانس آنرا افزايش دهد. بعنوان مثال نيمه عمر IgG، تقريبا 21 روز واگر با داروهاي سيتوتوكسيك بتوانيم توليد آنرا كاملا متوقف كنيم، انتظار داريم بعد از 21 روز غلظت پلاسمايي آن 50 در صد كم شود. 

موادي كه برداشت آن مورد نظر است توكسيك باشد و به درمانهاي ديگر مقاوم باشد يا اثر درمان بر آنها بصورت تاخيري باشد. از آنجايي كه بيشتر بيماريهايي كه پلاسمافرز درآنها سودمند است منشاء ايمونولوژيك دارند، معمولا درمان ايمونوساپرسيو جهت مهار توليد مواد توكسيك ضروري است. عوامل موثر در ميزان برداشت مواد توكسيك توسط پلاسمافرز: ـ طول عمر ايمونوگلوبولينها : نيمه عمر ايمونوگلوبولينها ميزان و سرعت افزايش سطح پلاسمايي آنرا مشخص ميكند. ـ نسبت غلظت داخل عروق به خارج عروق بطوري كه هر چه انتشار ايمونوگلوبولين به داخل رگ محدود باشد، برداشت آن توسط پلاسمافرز موثر تر و سريع تر است.

نیلاسلامت پایدار به عنوان نماینده اصلی شرکتهای اروپایی تولید کننده انواع کارتریج ها و فیلتر‌های هموپرفیوژن و با بهره‌گیری از بیش از صد کارشناس پرستاری دوره دیده، آماده ارائه خدمت با کیفیت به تمامی عزیزانی است که نیاز به این درمان مهم برای بیمار بدحال خود دارند.

مقالات مرتبط:

پلاسمافرز فرایندی است که در آن قسمت مایع خون یا پلاسما از سلول‌های خونی جدا می‌شود. به طور معمول، پلاسما با محلول دیگری مانند سالین یا آلبومین جایگزین می‌شود،

برای دریافت مشاوره در ارتباط با این خدمت، ترجیحا از طریق پیام به واتس‌اپ یا تکمیل کردن فرم زیر اقدام نموده تا در اسرع وقت پاسخ خود را دریافت نمایید.