به آزمون شماره یک خوش‌آمدید، از صمیم قلب برای شما بهترین‌ها را آرزومندیم.

1. زیباترین شهر ایران کدام است؟
2. شهر ساری در کدام استان است؟
3. هگمتانه در کدام استان است؟
4. پایتخت ایران کدام شهر است؟